Brachot-Hermant

Slogan NL

Het Belgische voorzitterschap Euroroc 2018 – 2020

Op vrijdag 28 september 2018 heeft de Algemene Vergadering van Euroroc de heer Kristof Callebaut (Brachot-Hermant Group) en de heer Stijn Renier (Renier Natuursteen) verkozen tot co-voorzitters voor de komende twee jaar. De heren Kristof Callebaut en Stijn Renier zijn de vertegenwoordigers van de "Union des Carrières et Scieries de Marbres de Belgique", het Belgische lid van Euroroc. Samen met Prof. Dr. Gerd Merke (secretaris-generaal) zullen zij Euroroc de komende 2 jaar leiden.

Over Euroroc

De verschillende Europese federaties van de steenindustrie besloten in 1950 een gemeenschappelijke organisatie op te richten om op Europees niveau samen te werken. Naarmate het proces van Europese integratie zich heeft ontwikkeld, is de behoefte aan gezamenlijke besluitvorming en gemeenschappelijke activiteiten toegenomen. Zoals op de meeste gebieden is het ook in de steenindustrie nodig dat er een gemeenschappelijk Europees standpunt is om de belangen van de aangesloten federaties te harmoniseren en tegelijkertijd de regionale diversiteit van de industrie te beschermen. 

Het doel van deze federatie is het coördineren van vragen van gemeenschappelijk belang, het vinden van oplossingen voor gemeenschappelijke problemen, het bevorderen van de steenindustrie en het vertegenwoordigen van de federatie in de contacten met Europese instellingen zoals politieke en industriële organen, wetenschappelijke instellingen en universiteiten op internationaal niveau.

Alle relevante nationale federaties van de Europese Unie zijn lid van EUROROC. Er worden vriendschappelijke relaties onderhouden met steenfederaties buiten de EU en wereldwijde netwerken worden steeds belangrijker.

Belgisch voorzitterschap - programma voor de komende jaren

In de komende 2 jaar zal Euroroc nog beter gestructureerd worden om de continuïteit tussen de voorzitterschappen te verbeteren en de verschillende rollen in de organisatie beter te verduidelijken. De website zal worden herzien om de interactie te vergroten en meer content te bieden. Uiteindelijk zal de website een inventarisatie bevatten van alle educatieve programma's over natuursteen die in Europa beschikbaar zijn alsook een kennisbank hebben met links naar alle papers en gidsen over natuursteen die door de leden ter beschikking worden gesteld. Bovendien zullen er Europese virtuele teams ("Quarries", "Safety", "Marketing", "Environment".....) worden opgericht om de samenwerking tussen alle leden te verbeteren. Tot slot zal Euroroc de samenwerking met andere verenigingen wereldwijd behouden en verbeteren op basis van gelijkheid.