CREMA AVORIO

Beschreibung

Beiger kompakter Kalkstein mit vereinzelten helleren oder dunkleren Fossilien und/oder Adern.

Ursprung

Kroatien

Petrografische Klassifizierung

Sedimentgestein- Karbonatgesteine -Kalkstein mit Fosslien (EN 12670)

Bildergalerie

materialImageaa90b697-c050-420f-af6a-7e56c09eb04d
materialImageb252080a-ced5-4ff7-a712-a6c455b1b1ca
materialImagec0ad8ba3-88d1-4c18-ba30-492d03cac16e