CO2-beoordeling van vloerbedekkingen

TegelsNatuursteen

De Duitse Natuursteen Federatie (“Deutsche Naturwerkstein Verband – DNV”) publiceerde recent een LifeCycleAssessment-studie voor verschillende types vloerbedekking op een standaard ondergrond. De studie werd gebaseerd zowel op de EPD’s van de verschillende materialen als op de LifeCycleAssessment principes volgens EN ISO14044 en werd uitgevoerd door het Instituut voor Bouwmaterialen van de Universiteit Stuttgart.

De ecologische impact van het gebruik van de verschillende vloerbedekkingsmaterialen werd onderzocht. Ook de volledige vloeropbouw (dekvloer, mortel, ...) tussen de diverse materialen werd vergeleken, waarbij steeds dezelfde opbouw werd genomen opdat enkel de invloed van het type vloerbedekking bestudeerd werd. Met deze studie wil men de diverse types vloerbedekking vergelijken over een gebruiksperiode van 50 jaar, zowel in een commerciële als in een private omgeving.

Volgende types vloerbedekking werden vergeleken:

Natuursteentegels
• Keramische tegels
• Terrazzo tegels
• Vast tapijt
• Laminaat
• Parket
• PVC

Uit deze studie blijkt dat natuursteen uitermate duurzaam is in vergelijking met de andere vloerbedekkingen. Natuursteen is ook milieuvriendelijker in productie, plaatsing en dagelijks gebruik in vergelijking met keramische tegels, vast tapijt, PVC, laminaat, terrazzo en parket!

Global warming potential (GWP) impact category

In de categorie ‘Global Warming Potential (GWP)’ - impact, vertoont de productie en plaatsing van natuursteentegels een duidelijk lagere CO2 equivalent dan deze van andere types vloerbedekkingen. Natuursteen bijvoorbeeld haalt een 20-keer lagere CO2 equivalent dan vast tapijt.

Bij het vergelijken van materialen (natuursteen, terrazzo, keramiek) voor hoog belaste vloeren, blijkt natuursteen ook hier een beduidend lager CO2-equivalent te hebben in vergelijking met terrazzo en keramiek. De ecologische ’LifeCycle’-impact van natuursteen is +/- 74% lager in vergelijking met keramische tegels.

Het werkelijk recycleren van vloerbedekkingsmaterialen werd nog niet in deze studie opgenomen. Maar ook hier zal natuursteen beter scoren dan andere materialen gezien natuursteen kan hergebruikt worden, en finaal ook kan gerecycleerd worden zonder vervuilingsgevaar.
Ook vloerverwarming werd niet mee opgenomen in de studie, maar ook hier is natuursteen veel efficiënter dan andere types vloerbedekking.

De voordelen van natuursteen

Ecologische voordelen

Ecologische voordelen

Natuursteen heeft duidelijke ecologische voordelen in vergelijking met andere materialen zoals keramiek, PVC, laminaat en tapijt. Natuursteen is een materiaal dat over meerdere miljoenen jaren gevormd wordt en is als bouwmateriaal in natuurlijke staat zo goed als bruikbaar. Er is geen extra energie nodig voor de productie van het materiaal. Als bouwmateriaal bevat natuursteen ook geen gevaarlijke substanties en kan het gemakkelijk gebruikt worden in contact met bijvoorbeeld voedsel. Het geeft geen gevaarlijke stoffen vrij bij brand en is nagenoeg onbrandbaar. De enorme vrijheid en mogelijkheden in formaten, vorm, kleur en structuur als de grote variëteit in oppervlakte-afwerkingen toont de veelzijdigheid van natuursteen.

Natuursteen is uitermate duurzaam

Natuursteen is uitermate duurzaam

  • Geen energie nodig om natuursteen te ontwikkelen; het wordt gevormd door de natuur. (Het hoeft niet gebakken, gemixt, ... worden als keramiek, terrazzo.)
  • Natuursteen kan hergebruikt worden. Vensterbanken, vloertegels, dorpels, ... kunnen opnieuw toegepast worden in nieuwe gebouwen. Bijkomend kan natuursteen ook verbrijzeld worden tot granulaten en aggregaten.
  • Natuursteen kent een uitzonderlijke levensduur. Bestaande natuursteenbedekkingen kunnen makkelijk worden opgeschuurd, en er weer als nieuw uitzien. Natuursteen bevat geen schadelijke stoffen en kan zodus makkelijk gerecycleerd worden.

De uitgebreide studie (EN-talig) kan geraadpleegd worden via de website van DNV (www.natursteinverband.de).