Disclaimer

Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting, en aanvaardt u eraan gebonden te zijn.

Foto's

Alle foto's van materialen zijn indicatief. Variaties in kleur en structuur zijn mogelijk.

Copyright notice

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Brachot NV en haar Family members en dochterondernemingen (Brachot LTD, Brachot SAS, Brachot SRL, Brachot Polska Sp z o o, Brachot Tiles & Landscaping NV, Cameleon Granite (Pty) Ltd, Granitarn SAS, Kilkenny Limestone Quarries LTD, Larvik Granite AS, Société Armoricaine de Granit (SAG) SAS, Sociedade de Granitos de Satão (S.G.S.) Lda (hierna: “Brachot”) zelf, dan wel haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Brachot. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. De gebruiker erkent dat delen van de site illustraties bevatten die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers en/of partners vallen.

Geen garantie of aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze site getoond wordt kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de gegevens van algemene aard, niet aangepast aan de omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu. Brachot is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site. Links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet dat Brachot verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Brachot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Website. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Opmerkingen, vragen en suggesties

Brachot wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar. Door Brachot materiaal te sturen geeft u aan Brachot het onbeperkte, niet herroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan Brachot ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. Brachot heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Brachot houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Algemeen

Indien één van de bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet aanvaarde mate. De voorwaarden voor gebruik en alle mogelijke geschillen zullen vallen onder het rechtsstelsel van de vennootschap van Brachot met wie in concreet geval gecontracteerd werd. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van deze vennootschap bevoegd. Het staat Brachot vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren.