Multi-stakeholderdialoog met TruStone in Rajasthan

ZandsteenBrachot family

Eind oktober 2023 organiseerde TruStone een multi-stakeholderdialoog in Rajasthan, India. Als Belgische invoerder en enthousiast TruStone lid schoof Brachot mee aan tafel samen met andere invoerders, Trustone leden, de internationale NGO Arisa, lokale NGO’s Aravali en Manjari en Indische producenten en exporteurs.

Het doel van deze bijeenkomst was om een informatieve en open dialoog over de zandsteenproductie in Rajasthan te houden en de situatie in de groeves en productiesites ter plaatse te bezichtigen. Op de eerste dag bezochten we tijdens een fieldtrip een grote zandsteengroeve waar we effectieve maatregelen voor veiligheid, gezondheid en milieu konden waarnemen (stofreductie, waterrecyclage, veiligheidstools voor arbeiders, heraanplanten van bomen...).

Daarna namen we een kijkje bij de lokale sociale initiatieven van Manjari en Aravali. We stapten onder meer binnen in het Community Centre in Budhpura dat Brachot via het NoChildLeftBehind project financieel ondersteunt. In dit Community Centre werden er multifunctionele klaslokalen ingericht zodat lokale kinderen er, ter plaatse of via online cursussen, extra lessen kunnen volgen. Daarnaast organiseren ze er ook extra opleidingen voor volwassenen, bijvoorbeeld over veiligheid en gezondheid.

We gingen ook langs bij de burelen van de lokale NGO Manjari. Hier kregen we een enthousiaste uitleg over de inspanningen van de NGO. Dit gaat van opleidingen aanbieden voor lokale kinderen tot het sensibiliseren van arbeiders en het bijstand verlenen in dialogen tussen arbeiders en exporteurs / producenten. Manjari richtte op de productieterreinen van een plaatselijke leverancier een “motivation centre” op. Hier komt een lerares kinderen na de schooluren extra begeleiden. Kinderen jonger dan 6 jaar zetten er hun eerste lees- en schrijfstapjes om hen zo te motiveren om naar school te gaan.

De volgende dagen kwamen tijdens de multi-stakeholderdialogen tussen invoerders, lokale producenten, NGO's en overheden ook de lokale arbeiders aan het woord en werd openlijk gesproken over hun werkomstandigheden. Er is de laatste jaren, heel wat positieve evolutie op te merken. Via tussenkomst van TruStone zijn flinke stappen voorwaarts gezet op vlak van drinkbaar water, transparante betalingen, arbeidersregistratie en verbetering van werkomstandigheden.


Op het eind van de bijeenkomst werd de blik ook op de toekomst gericht. We spraken af om verder te werken aan de sensibilisering van arbeiders via extra opleidingen en het uitwisselen van good practices. Alle deelnemers aan het overleg bleken achteraf heel enthousiast en hielden er een goed gevoel aan over. We gaan dan ook zeker verder samenwerken zodat er met de interessante ideeën uit deze dialoog effectief aan de slag gegaan wordt.


Klik op de link om meer te weten te komen over Trustone en NoChildLeftBehind.

Shramik Sandhi Community Labour Support Centre

Het centrum "Shramik Sandhi", vertaald als "Werkgemeenschap", zet zich in voor het verbeteren van het leven en de werkomstandigheden van mijnwerkers en hun families. Brachot hielp het community center in het kader van NoChildLeftBehind mee oprichten. Het centrum biedt hen een helpende hand met de verschillende uitdagingen waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden. Ze werken vanuit de overtuiging dat de mijnwerkers en hun families zelf de leiding moeten nemen in de strijd voor verbetering van hun arbeidsomstandigheden.

Het centrum doet dienst als een gemeenschappelijke ruimte waar kinderen, jongeren en volwassenen kunnen leren, discussiëren en samenwerken. Op dit moment worden volgende activiteiten door het centrum ingericht:

  • Ontspanning: Het centrum biedt gemeenschappelijke ruimte en faciliteiten voor binnenspellen met kinderen. Er is een speciale ruimte voor dans, drama en zang. Elke zaterdag worden er danssessies georganiseerd.

  • Lezen en leren: Het centrum beschikt over een goed uitgeruste bibliotheek. Het doel van de bibliotheek is om kinderen en jongeren te voeden met kennis en informatie over uiteenlopen onderwerpen en zo hun nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht te prikkelen. De bibliotheek fungeert ook als ontmoetingsplaats voor de gemeenschap. Toegang is dan ook gratis voor iedereen.

    Een andere belangrijke functie is het bieden van academische ondersteuning aan schoolgaande kinderen. Er is een interactief scherm aanwezig in het centrum. Dit scherm stelt kinderen in staat om toegang te krijgen tot het volledige cursusaanbod, experimenten en andere academische referenties.


  • Sport: Naast de faciliteiten voor binnenspellen, is er ook veel sportmateriaal beschikbaar. Kinderen kunnen dit materiaal uitlenen en het na gebruik terugbrengen.

Dit alles is een bescheiden maar vastberaden begin. Het centrum heeft plannen om verder te investeren in het versterken van gemeenschappen, enerzijds via specifieke acties om arbeidersgroepen te organiseren en anderzijds door nauwer samen te werken met lokale bedrijven om de werkomstandigheden er te verbeteren.