Brachot sluit zich aan bij de campagne 'No Child Left Behind'

Natuursteen

Met "No Child Left Behind" gaan we de strijd aan tegen kinderarbeid in Budphura (India), waar de Kandla-kasseien worden ontgonnen.

De focus van deze campagne ligt op het aanmoedigen van ouders om hun kinderen naar school te sturen en op het investeren in de verbetering van het bestaande schoolnetwerk. Door al deze initiatieven zijn wij erin geslaagd de kinderarbeid in de regio aanzienlijk terug te dringen! Ook lokale bedrijven worden nu actief betrokken bij het project en beginnen zich meer vragen te stellen over wie er precies betrokken is bij de productie van de Kandla-materialen.

Wat doet Brachot?

Wat doet Brachot?

Wij zijn ons terdege bewust van het negatieve imago dat kinderarbeid geeft aan natuursteen.
Wij hebben een belangrijke rol gespeeld bij het overtuigen van de lokale sector om hun praktijken te veranderen.

We bezoeken nog steeds regelmatig de regio en blijven het project actief ondersteunen. We blijven helpen bij de bewustmaking en het verder overtuigen van belanghebbenden om zich in te zetten voor dit project en te ijveren voor het stoppen van kinderarbeid. Langzaam maar zeker ziet het lokale bedrijfsleven het belang in van betere arbeidsomstandigheden. Dit heeft effect op de regio, op de gemeenschap en op ons eigen bedrijf.

Samenwerking met NGO Manjari

Samenwerking met NGO Manjari

In Budhpura is in samenwerking met Manjari, een plaatselijke NGO, een project gestart voor een kinderarbeidvrije zone.

De kinderarbeidvrije zone omvat tien dorpen en 7.000 inwoners, waarvan 25% tussen 6 en 18 jaar oud is. Velen zijn migranten uit andere staten van India die zich in Budphura hebben gevestigd.

Manjari werkt met een gebiedsgerichte aanpak. Leraren en lokale bedrijven zijn erbij betrokken. Er zijn ook sociale regelingen voor de gezinnen, zoals een ziektekostenverzekering en weduwenuitkeringen. Manjari zorgt ook voor kwalitatieve toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. Dit doen ze door samen te werken met lokale bedrijven en overheidsinstellingen.

Wat is de huidige situatie?

Het idee dat kinderarbeid niet meer getolereerd wordt, is nu algemeen aanvaard in Budhpura. Maar we moeten hier elke dag aan blijven werken. Er zijn tal van verbeteringen aangebracht op de werkplekken, zoals het creëren van schaduwrijke rustplaatsen, het zorgen voor schone toiletten en schoon drinkwater. Door lokale bedrijven aan te passen, hopen we dat dit voor iedereen een blijvende verandering oplevert.

In de regio gaan kinderen weer naar school en is de kinderarbeid aanzienlijk afgenomen. De situatie is verre van perfect, maar als grote afnemer van het materiaal blijven wij ons inzetten om de situatie te verbeteren. Bovendien maken de veranderingen die wij bepleiten een groot verschil voor de arbeiders, gezinnen en kinderen ter plaatse.

Een referentieproject

Het succes van "No Child Left Behind" trekt andere sectoren zoals de thee- en schoenenindustrie aan om naar Budhpura te komen. Het wordt gezien als een geweldig proefproject. Andere industrieën worden geïnspireerd door hoe het anders kan als lokale en internationale bedrijven en de lokale gemeenschap samenwerken.