TruStone Initiatief

Natuursteen

TruStone is een gezamenlijk initiatief waarin de Vlaamse en Nederlandse natuursteenindustrie, Vlaamse en Nederlandse overheden, NGO's en vakbonden samenwerken aan een verantwoorde productie en aankoop van natuursteen. De leden van dit convenant verbinden zich tot verantwoord ondernemen met respect voor mens en natuur.

Onze commitments

Binnen het initiatief werken we samen om te voldoen aan alle belangrijke internationale normen voor verantwoord inkopen. De OESO-richtlijnen voor Multinationals dienen als uitgangspunt voor het TruStone-initiatief. De richtlijnen zijn afgestemd op de VN Principes voor Mensenrechten en Bedrijven en omvatten relevante elementen van de fundamentele arbeidsnormen en voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk van de IAO. Deze normen omvatten zowel sociale als milieurichtlijnen.

Waarom TruStone?

In Azië, Afrika en Zuid-Amerika wordt natuursteen gewonnen onder omstandigheden die de mensen- en arbeidsrechten schenden. Ook het milieu wordt vaak beschadigd. Brachot neemt het initiatief om dit probleem samen met de natuursteensector in Vlaanderen en Nederland aan te pakken. TruStone brengt actief de risico's in de sector in kaart en de leden werken samen om de verschillende problemen aan te pakken. Deze problemen zijn onder andere kinderarbeid, dwangarbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid en veiligheid en gezondheid in de keten.

Wat is Trustone?

Lidmaatschap van het TruStone initiatief betekent meer dan alleen certificering. Certificaten worden enkel op basis van audits toegekend, die slechts een momentopname zijn. Een ander belangrijk verschil is dat certificaten zelden voldoen aan de OESO- en UNGP-normen. TruStone gaat veel verder. Door ons voortdurend te engageren en te binden aan strenge normen, streven we elke dag naar een duurzamere natuursteenketen.

Onze concrete bijdrage in de keten

Wij nemen actief deel aan risicoanalyses en stakeholderdialogen van TruStone en aan het project No Child Left Behind. De prioriteiten die binnen die projecten worden vastgesteld worden op regionaal niveau door lokale organisaties geïmplementeerd. Op de website van TruStone wordt over de voortgang gerapporteerd (https://www.imvoconvenanten.nl/nl/natuursteen/initiatief/projecten) .

Daarnaast bespreken wij die prioriteiten direct met onze leveranciers en waar nodig ondersteunen we in de aanpak. Afgelopen jaar zijn bij verschillende van onze leveranciers in Rajasthan de E-shram-kaart ingevoerd die zorgt voor transparantie van dienstverbanden en lonen, zijn drinkwaterpunten aangelegd en is gezorgd voor schaduwplekken.