BQS - Karta bezpiecznego użytkowania

W Brachot priorytetem jest Twoje bezpieczeństwo i chcemy dostarczyć Ci wszechstronne informacje podczas produkcji i instalacji BQS. Zgodnie z regulacją CLP (EC) nº. 1272/2008 nie istnieją żadne dodatkowe obostrzenia dotyczące ryzyka związanego z użytkowaniem gotowego produktu BQS. Jednakże niezbędne jest zapoznanie się z poniższą informacją przed przystąpieniem do procesu obróbki i instalacji materiału. Proszę uważnie zapoznać się z poniższą informacją.

Pobierz Karta bezpiecznego użytkowania BQS tutaj.