Zrzeczenie się odpowiedzialności

Warunki użytkowania

Odwiedzanie i przeglądanie tej strony podlega naszym warunkom użytkowania i wszelkim stosownym prawom. Poprzez wejście na stronę i przeglądanie jej akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie warunków użytkowania opisanych poniżej, bez żadnych ograniczeń i wyjątków.

Zdjęcia

Wszystkie zdjęcia materiałów mają charakter orientacyjny. Możliwe są różnice w kolorze i strukturze.

Informacja o prawach autorskich

Treść niniejszej strony jest chroniona prawem autorskim, których właścicielem jest Brachot NV i członkowie rodziny spółek oraz spółki zależne (Brachot LTD, Brachot SAS, Brachot SRL, Brachot Sp. z o.o., Brachot Tiles & Landscaping NV, Cameleon Granite (Pty ) Ltd, Granitarn SAS, Kilkenny Limestone Quarries LTD, Larvik Granite AS, Société Armoricaine de Granit (SAG) SAS, Sociedade de Granitos de Satão (S.G.S.) Lda (zwane dalej: “Brachot”) lub jego dostawcy i partnerzy. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacji zawartych na stronie (w tym, między innymi, treści, prezentacji, ilustracji, zdjęć i dźwięku) nie można kopiować, przesyłać, rozpowszechniać lub przechowywać bez wcześniejszej pisemnej zgody Brachot, chyba że wskazano inaczej. Zmiany w treści zawartej na stronie są wyraźnie zakazane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że części strony zawierają ilustracje wyraźnie objęte prawami autorskimi dostawców i/lub partnerów.

Brak gwarancji i odpowiedzialności

W żaden sposób nie można uzyskać żadnych praw ani domagać się roszczeń z uwagi na informacje wyświetlane na tej stronie. Jeżeli wyraźnie nie stwierdzono inaczej, zawarte dane mają charakter ogólny i nie zostały dostosowane do szczególnych okoliczności danego celu czy osoby. Brachot nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach, do których uzyskujesz dostęp poprzez niniejszą stronę. Udostępnione linki służą twojej wygodzie i nie oznaczają, że Brachot jest odpowiedzialny za treści tych stron. Co więcej, jesteś wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie, czy strony te nie zawierają wirusów i innych elementów o szkodliwym charakterze. Brachot nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane czy wynikłe z jakiegokolwiek bezpośredniego czy pośredniego użytkowania Strony. Informacje na naszej stronie mogą ulegać zmianie jedynie przez nas, bez wcześniejszej informacji czy zobowiązań.

Komentarze, pytania i sugestie

Brachot nie życzy sobie otrzymywania ściśle tajnych lub zastrzeżonych informacji za pomocą tej strony. Wszelkie informacje, które nam dostarczasz (sugestie, pomysły i inne) będą uważane za niepoufne i publiczne. Przesyłając materiały do Brachot udzielasz Brachot nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do korzystania, wyświetlania, modyfikowania, przetwarzania i rozpowszechniania takich informacji oraz do ich prawnej rejestracji. Brachot może również swobodnie stosować pomysły i techniki, które nam prześlesz. Brachot wykonał tę stronę z możliwie największą starannością. Brachot chętnie przyjmie sugestie lub komentarze. Jeśli pewne treści czy obrazy wzbudzają obiekcje, również można nas o tym poinformować.

Informacje ogólne

Jeśli którykolwiek z przepisów niniejszych warunków korzystania zostanie uznany za nieważny i nieskuteczny, pozostałe warunki pozostaną w pełni ważne i obowiązujące, a taki warunek będzie stosowany w zakresie dozwolonym przez prawo.

Warunki korzystania i wszelkie możliwe spory podlegają systemowi prawnemu spółki Brachot, z którą zawarto umowę w danym przypadku. W razie sporu, sądem właściwym do jego rozstrzygania są jedynie sądy statutowej siedziby tej spółki.

Brachot może w każdym momencie dowolnie zmieniać warunki korzystania poprzez ponowną ich publikację na tej stronie.