Dialog wielostronny z TruStone w Radżastanie

PiaskowiecBrachot family

Pod koniec października 2023 r. firma TruStone zorganizowała dialog z udziałem wielu zainteresowanych stron w Radżastanie w Indiach. Brachot jako importer i zaangażowany członek TruStone został zaproszony do stołu wraz z innymi importerami, członkami Trustone, międzynarodową organizacją pozarządową Arisa, lokalnymi organizacjami pozarządowymi Aravali i Manjari oraz przedstawicielami indyjskich producentów i eksporterów.

Celem tej konferencji było odbycie otwartego i pouczającego dialogu na temat produkcji piaskowca w Radżastanie oraz zapoznanie się z warunkami panującymi w kamieniołomach i zakładach produkcyjnych na miejscu. Pierwszego dnia podczas wizytacji terenowej odwiedziliśmy duży kamieniołom piaskowca, w którym mogliśmy zaobserwować skuteczne środki w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska (redukcja zapylenia, recykling wody, wyposażenie ochronne dla pracowników, ponowne sadzenie drzew itp.).

Następnie poznaliśmy bliæej inicjatywy społeczności lokalnych zapoczątkowane przez Manjari i Aravali. Między innymi odwiedziliśmy Dom Społecznościowy w Budhpurze, który Brachot wspiera finansowo poprzez projekt NoChildLeftBehind. W tym Centrum Społeczności znajdują się wielofunkcyjne sale lekcyjne, w których lokalne dzieci mogą brać udział w dodatkowych lekcjach na miejscu lub za pośrednictwem kursów online. Dodatkowo organizuje kursy pomocnicze dla dorosłych, takie jak np. szkolenia BHP.

Odwiedziliśmy także biura lokalnej organizacji pozarządowej Manjari, gdzie obejrzeliśmy dynamiczną prezentację jej działalności. Obejmuje ona wszystko, od zapewnienia szkoleń dla lokalnych dzieci po podnoszenie świadomości siły roboczej i ułatwianie dialogu między pracownikami a eksporterami/producentami. Manjari utworzyła „centrum motywacji” w zakładzie produkcyjnym lokalnego dostawcy. Ośrodek ten zapewnia dzieciom dodatkową opiekę po godzinach lekcyjnych. Umożliwia także dzieciom poniżej szóstego roku życia postawienie pierwszych kroków w kierunku umiejętności czytania i pisania, aby zachęcić je do uczęszczania do szkoły.

W kolejnych dniach obserwowaliśmy dialogi wielostronne między importerami, lokalnymi producentami, organizacjami pozarządowymi i władzami publicznymi, podczas których lokalni pracownicy otwarcie omawiali swoje warunki pracy. W ostatnich latach dzięki interwencji TruStone poczyniono znaczne postępy w zakresie wody pitnej, przejrzystości płatności, rejestracji pracowników i poprawy warunków pracy.

 

Pod koniec konferencji uwaga uczestników skierowana była ku przyszłości. Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować prace nad podnoszeniem świadomości pracowników poprzez dodatkowe szkolenia i dzielenie się najlepszymi praktykami. Wszyscy uczestnicy konsultacji wykazali się dużym entuzjazmem i wyszli z pozytywnym nastawieniem. Z pewnością będziemy kontynuować współpracę, aby zapewnić wdrożenie wszystkich obiecujących pomysłów wynikających z tego dialogu w praktyce.


Kliknij link, aby dowiedzieć się więcej o NoChildLeftBehind.

Społeczne Centrum Wsparcia Pracy Shramik Sandhi

Centrum „Shramik Sandhi”, co oznacza „Wspólnota Pracy”, angażuje się w poprawę życia i warunków pracy górników i ich rodzin. Brachot pomógł założyć dom kultury w ramach inicjatywy NoChildLeftBehind. Ośrodek oferuje im pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu różnorodnych wyzwań, z jakimi borykają się na co dzień. Działa w myßl zasady, iż górnicy i ich rodziny muszą sami wziąć odpowiedzialność za przewodnictwo w walce o poprawę warunków pracy.

Centrum pełni funkcję przestrzeni wspólnej, w której dzieci, młodzież i dorośli mogą uczyć się, prowadzić dialog i współpracować. Obecnie Centrum organizuje następujące działania:

  • Rekreacja: Ośrodek oferuje przestrzeń wspólną i zaplecze do zabaw dla dzieci w pomieszczeniach zamkniętych. Posiada wydzieloną przestrzeń do tańca, teatru i śpiewu. Zajęcia taneczne organizowane są w każdą sobotę.

  • Czytanie i nauka: Centrum szczyci się dobrze wyposażoną biblioteką. Celem biblioteki jest dostarczanie dzieciom i młodzieży wiedzy i informacji na różnorodne tematy, rozbudzanie ich ciekawości i wyobraźni. Biblioteka pełni także funkcję miejsca spotkań społeczności. Dostęp jest zatem bezpłatny dla wszystkich.

Kolejną ważną funkcją jest zapewnienie wsparcia akademickiego dzieciom w wieku szkolnym. Centrum wyposażone jest w interaktywny ekran, który umożliwia dzieciom dostęp do obszernej oferty kursów, eksperymentów i innych zasobów akademickich.

  • Zajęcia sportowe: Oprócz obiektów do gier pod dachem, centrum zapewnia także bogaty sprzęt sportowy. Dzieci mogą wypożyczyć ten sprzęt i zwrócić go po użyciu.

Powyższe oznacza skromne, ale niezłomne początki. Centrum planuje dalsze inwestowanie we wzmacnianie społeczności, częściowo poprzez ukierunkowane kampanie mające na celu tworzenie grup pracowników, a częściowo poprzez bliższą współpracę z lokalnymi firmami w celu poprawy ich warunków pracy.