Zobowiązania Kilkenny Limestone w zakresie ochrony środowiska

Kilkenny Limestone - IE

W Kilkenny Limestone dążymy do zwiększenia efektywności naszej produkcji, ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz ochrony i zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne. Bardzo poważnie podchodzimy do istotnych obciążeń, którym obecnie podlega środowisko naturalne i w pełni angażujemy się w społecznie odpowiedzialną politykę produkcyjną. Zasadniczo środowisko naturalne jest naszą działalnością, dlatego chcemy je chronić.

Zero Waste

Zero Waste

Uważamy, że Kilkenny Limestone jest bardzo cennym zasobem, który należy mądrze wykorzystywać i nigdy nie marnować. W ramach naszego programu Zero Waste czynimy wielkie postępy na drodze do ostatecznego wyeliminowania produktów odpadowych z naszych procesów produkcyjnych. Program ten rozwinął się z filozofii wydajności produkcji Kilkenny Limestone. Wszystkie wydobywane materiały będą wykorzystywane jako część naszego asortymentu produktów Irish Blue Limestone lub alternatywnie ponownie wykorzystywane w innym miejscu w środowisku budowlanym.

Natura i odtwarzanie

Natura i odtwarzanie

Wydobywamy i przetwarzamy nasze materiały zgodnie z najbardziej rygorystycznymi protokołami środowiskowymi i prawnymi w celu zapewnienia minimalizacji hałasu i zanieczyszczenia pyłem oraz ochrony i zarządzania naszymi cennymi zasobami wodnymi. W przygotowaniu na moment, w którym nasze zakłady ostatecznie zakończą swój cykl życia jako kamieniołomy, Kilkenny Limestone opracował kompleksowy plan odtwarzania krajobrazu i przeznaczył środki finansowe na jego przyszłą realizację.

Wbudowana emisja CO2

Wbudowana emisja CO2

Kilkenny Limestone jest odpowiednim wyborem w przypadku projektów wymagających zrównoważonych i niskoemisyjnych materiałów. Posiada ślad węglowy do 60 razy mniejszy niż wiele importowanych materiałów kamiennych, które były transportowane na duże odległości. Ponadto długi cykl życia Kilkenny Limestone został potwierdzony poprzez jego ciągłe stosowanie w środowisku budowlanym przez wiele wieków.

Dowiedz się więcej o Kilkenny Limestone

Dowiedz się więcej o Kilkenny Limestone

Kilkenny Limestone jest członkiem Brachot Family posiadającym 3 kamieniołomy i zakłady produkcyjne w Irlandii. Dowiedz się więcej o czołowej operacji wydobycia i przetwarzania wapienia w Irlandii.