Brachot przyłącza się do kampanii „No Child Left Behind”

Kamień naturalny

W ramach kampanii „No Child Left Behind” podejmujemy walkę z pracą dzieci w Budphurze, gdzie wydobywany jest kamień brukowy Kandla.

Skupiamy się na zachęcaniu rodziców do wysyłania dzieci do szkoły oraz na inwestowaniu w modernizację istniejącej sieci szkół. Podejmując wszystkie te inicjatywy, udało nam się znacznie ograniczyć problem pracy dzieci w regionie. Również lokalne przedsiębiorstwa aktywnie zaangażowały się w projekt i zaczęły zadawać więcej pytań o to, kto dokładnie jest zaangażowany w produkcję materiałów Kandla.

Co robi Brachot?

Co robi Brachot?

Doskonale zdajemy sobie sprawę z negatywnych konotacji związanych z pracą dzieci w branży wydobycia kamienia naturalnego. Odegraliśmy istotną rolę w przekonywaniu lokalnego sektora do zmiany swoich praktyk.

Nadal regularnie odwiedzamy region i aktywnie wspieramy ten projekt. Wciąż pomagamy w podnoszeniu świadomości i przekonywaniu zainteresowanych stron do zaangażowania się w ten projekt i działania na rzecz powstrzymania pracy dzieci. Powoli, ale nieuchronnie lokalne przedsiębiorstwa przekonują się do znaczenia poprawy warunków pracy. Ma to wpływ na region, społeczność i naszą własną działalność.

Współpraca z organizacją pozarządową Manjari

Współpraca z organizacją pozarządową Manjari

Projekt stworzenia strefy wolnej od pracy dzieci w Budhpurze został zainicjowany we współpracy z Manjari, lokalną organizacją pozarządową. Strefa wolna od pracy dzieci obejmuje dziesięć wsi i 7000 mieszkańców, z których 25% ma od 6 do 18 lat. Wielu z nich to migranci z innych stanów w Indiach, którzy osiedlili się w Budphurze. Działania Manjari opierają się na podejściu obszarowym. Zaangażowani są w nie nauczyciele i lokalne przedsiębiorstwa. Istnieją również systemy wsparcia socjalnego dla rodzin, takie jak ubezpieczenie zdrowotne i zasiłki dla wdów. Manjari zapewnia również dostęp do dobrej jakości opieki zdrowotnej i edukacji. Jest to realizowane poprzez współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami i agencjami rządowymi.

Jak sytuacja wygląda obecnie?

Koncepcja, że praca dzieci nie jest już tolerowana, jest obecnie powszechnie akceptowana w Budhpurze. Musimy jednak każdego dni kontynuować pracę nad tym problemem. W miejscach pracy wprowadzono wiele ulepszeń, takich jak stworzenie zacienionych obszarów odpoczynku, zapewnienie czystych toalet i czystej wody pitnej. Mamy nadzieję, że dzięki dostosowaniu lokalnych przedsiębiorstw przyniesie to trwałą zmianę dla wszystkich.

W regionie dzieci znów chodzą do szkoły, a problem pracy dzieci znacznie się zmniejszył. Nie jest jeszcze idealnie, ale jako główny nabywca materiału nadal jesteśmy zaangażowani w prace nad poprawą sytuacji. Ponadto zmiany, które wspieramy, mają ogromne znaczenie dla pracowników w regionie, ich rodzin i dzieci.

Wzorcowy projekt

Sukces kampanii „No Child Left Behind” przyciąga do Budhpury przedsiębiorstwa z innych sektorów, takich jak uprawa herbaty i produkcja obuwia. Jest ona postrzegana jako ważny projekt pilotażowy. Inne branże czerpią inspirację z tego, że można wiele zmienić, kiedy lokalne i międzynarodowe przedsiębiorstwa, a także lokalna społeczność współpracują ze sobą.