ABSOLUTE BLACK

Opis

Czarny, jednolicie nakrapiany granit (gabro) o drobnym uziarnieniu.

Pochodzenie

Indie

Klasyfikacja petrograficzna

Skały magmowe - skały intruzyjne - Gabro (EN 12670)

Galeria zdjęć

materialImage4d3de302-a53b-47b1-a34f-74b4ac04f1bd
materialImage876309d0-ab1d-4e63-9008-e505bede4fa2
materialImageb5dc69ca-20af-4657-b670-5e81c1db8d8f