STATUARIO A UNICERAMICA

Opis

Płyty ceramiczne FULL-BODY z białym drobnoziarnistym kolorem podstawowym i ciemniejszymi szarymi żyłkami rozłożonymi na powierzchni.

Pochodzenie

Włochy

Klasyfikacja petrograficzna

Płyty pełnoceramiczne (spiek kwarcowy)

Galeria zdjęć

materialImage4fc960bc-f5ac-4511-94b0-b29ae3ce774c
materialImage7ca63b66-4e45-4c00-9b38-13076feba20e