Brachot engageert zich voor Eerlijke Zandsteen

Zandsteen

Brachot gaat voor een meer duurzame handel en dat uit zich in transparantie, risicobewustzijn, actie en controle. Eerlijke Zandsteen brengt de volledige supply chain in kaart, tot aan de groeve.

Wat betekent Eerlijke Zandsteen?

In India, waar populaire zandsteenproducten zoals Kandla Grey en Kandla Ochre, aangekocht worden, zijn de arbeids- en leefomstandigheden soms twijfelachtig. Zichtbare problemen worden gerapporteerd en verdwijnen niet in de doofpot. Het resultaat zijn concrete acties ter plaatse. Denk maar aan verbeteringen in de productie, meer huisvestingsmogelijkheden, ziekteverzekeringen en veiligheidskledij. De controle gebeurt enerzijds op basis van self-assessment en anderzijds door externe partijen.

TruStone : afspraken in convenant

TruStone : afspraken in convenant

De maatschappij, koper en overheid vragen steeds vaker garanties over Eerlijke Zandsteen. In dat kader ondertekende Brachot in mei 2019 allebei het Initiatief TruStone. De leden van dit convenant verbinden zich ertoe verantwoord te ondernemen met respect voor mens en natuur. De Nederlandse en Vlaamse natuursteensector werken samen met overheden, ngo’s en vakbonden om te voldoen aan alle belangrijke internationale normen voor een verantwoorde en meer duurzame productie en aankoop uit landen zoals India en China.

No Child Left Behind

No Child Left Behind

In 2014 stapt Beltrami met No Child Left Behind in de wereldwijde campagne ‘Stop Kinderarbeid’. Het project vertrekt vanuit de visie dat elk kind recht heeft op een kindertijd en degelijk onderwijs. De focus ligt op het bannen van kinderarbeid in Budhpura (India), waar veel zandsteen wordt aangekocht. Dit via lange termijnsteun aan de ngo Manjari om de lokale gezinnen een beter leven te geven.