NOCE

Description

Beige compact limestone ("travertine") with "cloud-shaped" structure due to typical pore structure. The surface presents small openings that may or may not be filled (pores are usually filled when installed with adapted grout). Fossils can be present throughout the material.","Beige compacte kalksteen ("travertijn") met "wolkvormige" structuur door typische poriënstructuur. Het oppervlak bevat kleine openingen die naargelang de vraag al of niet opgevuld worden (poriën worden dikwijls gevuld bij plaatsing met aangepaste voegspecie). Fossielen kunnen aanwezig zijn doorheen het materiaal.",",",",

Origin

Turkey

Petrographic Classification

Sedimentary rocks - biochemical sedimentary rocks - Travertine (EN 12670)

Image gallery

materialImage71fc198c-7e7f-4c6e-888e-9bcbe4227ae2

Contact us

Would you like to have more information about this material?

Contact us